NAŠ PROIZVODNI PROGRAM

Proizvodni program NIDMETAL-a se sastoji od širokog spektra mašina za pripremu stočne hrane. Za potrebe prehrambene industrije i hladnjača izrađujemo trakaste i pužne transportere, mešalice kao i metalne konstrukcije od prohroma.

MEŠAONE

Namenjene za proizvodnju svih vrsta koncentrata za ishranu stoke. Najčešće se koristi za proizvodnju stočne hrane na individualnim poljoprivrednim domaćinstvima i malim farmama.

Detaljnije...

KRUNJAČI

Namenjen za krunjenje kukuruza u klipu. Uglavnom se koristi za proizvodnju stočne hrane na individualnim poljoprivrednim domaćinstvima.

Detaljnije...

ELEVATORI

Univerzalni transporteri namenjeni za transport klipa kukuruza i bala sena. Trakasti, sa lancem i pužni transporteri.

Detaljnije...

PELETIRKE

Mašine (Pelet prese) služe za izradu peleta od biomase, drvene piljevine, ugljene prašine i rastresitih materijala.

Detaljnije...

MEŠAONE PLASTIČNOG GRANULATA

Detaljnije...

TRAKTORSKE PRIKOLICE

Mašine (Pelet prese) služe za izradu peleta od biomase, drvene piljevine, ugljene prašine i rastresitih materijala.

Detaljnije...